Mindfulness & Yoga

Mindfulness ofwel: ‘In het moment zijn,’ wordt al eeuwen door verschillende Guru’s in vele vormen vanuit het Oosten naar het Westen gehaald en is de laatste jaren erg populair geworden ze winnen ook steeds meer gebieden. Ook word er bij allerlei welvaartziekten waar wij helaas bekend mee zijn tegenwoordig ook vaak vormen van mindfulness ingezet. In het Oosten al eeuwen v. Chr. een leefwijze zoals de Tao beschrijft of een gezegde uit het boeddhisme; “als je niet verlicht bent moet je houthakken, vuur maken en eten koken. En als je verlicht bent dan moet je houthakken, vuur maken en eten koken. Het gaat niet om de omstandigheden, het gaat om het moment. Het bewustzijn van het ‘nu’ wat de toekomst voor zich uit weeft en waarin alle mogelijkheden nog voor zich uitgestrekt liggen. Naast meditatie of je gewoon bewust zijn van het moment is mindfulness ook verweven door alle Oosterse Geneeswijzen, waar zij het lichaam, de geest en het karma (zelfbepalend lotsbestemming) zien als een geheel. Behalve vele verschillende behandelingen die mogelijk zijn worden ook vaak problemen in de leefstijl aangepakt om zo tot een zo goed mogelijk resultaat te komen daarnaast zie je mindfulness in ‘Stilte in Beweging’ verschillende bewegingsvormen waarbij de aandacht en intentie in het lichaam is. Hier een kleine uiteenzetting om meer inhoudt te geven van wat wij aanbieden, dat slechts een glimp van de oppervlakte is in een oceaan vol kennis uit het Oosten.

Yoga

In India wordt al duizenden jaren Yoga beoefent, er zijn beelden in
yogahoudingen gevonden van 2500 v. Chr. en ook wordt het in de vroege Veda’s (heilige geschriften) vermeld. Het is een opzichzelfstaande geneeskunde en is bedoeld om de fysieke en geestelijke aspecten van het zelf in evenwicht te brengen. Patanjali  de grote wijze beschrijft in de 4 de eeuw na Chr. de achtdelige structuur van Yoga in:

De Sutra’s:

Patañjali

  • Yama’s, Morele code.
  • Niyama’s, Dagelijkse voorschriften.
  • Asana’s, Lichaamsoefeningen.
  • Pranayama, Ademhalingsoefeningen.
  • Pratyahara, Het uitschakelen van de zintuigen.
  • Dhyana, Meditatie.
  • Dharana, Concentratie.
  • Samadhi, Bovenbewustzijn en spirituele eenwording.

De Yama’s:
(Sanskriet: यम, yama , ‘onthouding’, ‘verbod’)

Waarheid, in woorden en gedachten.
Hierbij is de bedoeling om de waarheid die in ons zit naar boven te halen. Onze zintuigen leiden ons daarvan af en brengen ons in talloze verleidingen. Oprecht en eerlijk zijn tegen anderen en aan onszelf, in woorden, handeling en gedachten. Hiervoor geld: ‘Spreken is zilver, maar zwijgen is goud’. Het is de weg voor dapperen die trouw zijn aan waarheid en er niet voor schuwen om die zonder anderen te gaan.
Geweldloosheid, extern en intern.
Niet gewelddadig zijn in al je acties en intenties. Als er geen innerlijk conflict is kan ook eenvoudig de confrontatie of het geschil in de buitenwereld worden verenigd. Het ego hecht zich makkelijk aan materiele dingen, gedachten of comfort. Wees bewust en liefdevol en probeer te leven in acceptatie en overgave.
Geen hebzucht of begeerte.
Opgeven van verlangens en wensen, vindt bevrediging zonder overvloed, maar wees bescheiden en vindt daar vreugde in. Geef zonder wat terug te verwachten en wees niet obsessief over materieel gewin. Verlang niet naar wat anderen hebben, maar probeer tevreden te zijn met wat er tot dan bereikt is.
Matigheid/Onthouding.
Heb een ingetogen lifestyle en wees gematigd met eten en drinken en niet gulzig, maar bemin één partner en wees kuis, wees niet begerig, maar richt je op samenvloeiing, verbintenis en eenwording.
Niet stelen.
Voor eigen gewin in daad, woord of geest. Niet hebberig zijn of misgunnen, maar accepteren dat we met lege handen worden geboren en het niet mee kunnen nemen als we gaan. Accepteren van dat wat ons toevalt en hoe anderen wedervaren verschilt. De wet van geven en nemen zegt: ‘Wie veel geeft, zal veel ontvangen’. Erbij van uitgaand dat hierbij ook het tegenovergestelde van toepassing is.

Deze Yama’s zijn een soort natuurwetten die voor iedereen toepasbaar zijn. Ze beschrijven hoe we met elkaar (de buitenwereld) om kunnen gaan. In relatie tot al onze waarnemingen ontstaan er veel hindernissen in het leven. Zij hebben het doel om de verlangens en onze lagere natuur te overwinnen en geven aan wat de yogi niet zou moeten doen.

Daar tegenover staan de Niyama’s die het positieve aanmoedigen en yogi’s stimuleren om juist te handelen. Langzaam, maar gestadig onderzoek doen naar jezelf, je zelfbeheersing vergroten. Hoe dien je om te gaan met je eigen lichaam en geest? Niyama is de beoefening om meer positieve waarden aan je leven te geven.

De Niyama’s;
(Sanskriet: नियम, niyama , ‘voorschrift’, ‘gebod’)

Aanvaarding
Neem het zoals het komt, als je er erkenning aan geeft en ermee instemt, kan je er tevreden mee zijn en misschien zelfs voldoening uit halen.
Tevredenheid en Welbehagen
Het Accepteren dat er ook tegenslagen zijn en dat het niet alleen om weelde gaat, maar dat je ook met weinig genoegen kan nemen
Soberheid.
Je zo nu en dan afzonderen om bij jezelf(interne)te komen en in het reine met de dagelijkse wereld(externe)en bekommeringen. Ingetogen, bescheiden en spaarzaam leven, wees nederig.
Dagelijkse studie van heilige teksten, zelfstudie.
Onderricht van Guru’s en Yogi’s bestuderen van de Veda’s (heilige geschriften), maar ook zelfstudie en éénwording met jezelf de innerlijke groei die net zoals alles in de natuur doorgaat of stagneert en stopt. Voor zowel lichaam als geest; gezond eten en drinken, schone omgeving, mediteren of reciteren van mantra’s.
Een voortdurend bewustzijn van het scheppende element in alle dingen, overgave.
Vertrouw erop dat alles is zoals het moet zijn, de wijsheid van de scheppende kracht die alles gecreëerd heeft en laat in acceptatie en overgave de rest los.

De Asana’s;
(Sanskriet: आसि, āsana , ‘zit(ten)’, ‘(ver)blijven’; ‘houding’)

Ofwel lichaamshoudingen/ poses, zijn er om te rekken, de soepelheid, spierspanning, bewegelijkheid en balans te bevorderen, zenuwen positief te stimuleren en de functies van de organen te verbeteren. Het verbetert de lichaamshouding en souplesse.

De Pranayama’s;
(Sanskriet: m., प्राणायाम (Devanagari), prā ṇ āyāma (IAST); prā ṇ a = “levenskracht”, ayāma =
“beheersing”)

Ofwel ademhalingstechnieken. Deze verbeteren de zuurstoftoevoer en opname in het lichaam, wat bij veel interne processen belangrijk is. Het versterkt je mentale kracht en stelt je bij oefening in staat om de prana te beheersen, de levenskracht of vitale energie in je lichaam.

Pratyahara, Dharana & Dhyana;
(Sanskriet: प्रत्याहार, pratyāhāra , ’terugtrekking’, Sanskriet: धारणा, dhāra ṇ ā , ‘eenpuntige aandacht’,
‘concentratie’ en Sanskriet: dhyāna , Pali: jhāna , ‘meditatieve verzinking’, ‘innerlijk schouwen’,
‘contemplatie’)

Concentreren en het los laten van de prikkelingen van zintuigen helpt de geest zich te kalmeren en open te stellen voor meditatie. Met als doel de spirituele eenwording of bovenbewustzijn te bereiken.

Samadhi
(Sanskriet: समानध, samādhi, ‘diepe meditatie’, ‘absorptie’)

Diepe meditatie en spirituele eenwording, vervuld van hartgrondige vrede.

Door de tijden heen heeft Yoga ontzettend veel veranderingen gezien door medisch oogpunt, andere filosofie of benadering en nog steeds past het zich naar de wensen van tegenwoordig aan (zoals b.v. Club Yoga). Yoga is er voor jong en oud en kan voor iedereen van allerlei voordelen hebben.
De yogahoudingen kunnen worden aangepast aan het niveau en er zijn geen speciale vereisten voor nodig.