Tui Na Massage

De inwendige geneeskunde ofwel de Nei Jing van de Gele keizer werd in 2300 v.Chr. uitgebracht en is het oudste geschrift over de Chinese geneeskunde. Tui betekent duw en Na staat voor greep. Door druk uit te oefenen op de meridianen en op specifieke punten daarvan beïnvloedt het de vitale levensenergie ook wel Qi (Chi). Dit om onbalans in de Qi-stroom te corrigeren en het biedt hulp om lichamelijk, intellectueel, emotioneel en spiritueel in evenwicht te komen. Een disharmonie komt door een overdaad of tekort van het een of ander, bijvoorbeeld eten, slaap, werk, etc. Ook gaan zij er hier van uit dat sterke emoties een invloed hebben op de harmonieuze stroming van Qi. Tui Na is een doelmatige methode om het Qi-evenwicht te herstellen als emotionele en externe factoren uit balans zijn. Tui Na werkt holistisch met als doel een gebalanceerde Qi-stroom door geest, lichaam en ziel te creëren. Tussen behandelaar en cliënt is een duidelijke en oprechte communicatie nodig zodat de juiste meridianen worden behandeld die het meeste effect hebben om de harmonie te herstellen. Het helpt bij verlichten van chronische pijn in de spieren en gewrichten, sportblessures, energieproblemen, overbelasting, slapeloosheid en stress. Het stimuleert het welbevinden en de vitaliteit waardoor het afweersysteem wordt versterkt en de gezondheid in het algemeen wordt verbeterd. De massage wordt door de kleren heen gegeven het is dus van belang om losse en gemakkelijke kleding te dragen.

In de hele Chinese geneeskunde wordt er gewerkt volgens de principes van Jin en Jang, de tegenovergestelde krachten die elkaar voortdurend beïnvloeden ook worden alle verschijnselen in de natuur doormiddel van deze krachten beschreven, ze zijn met elkaar onlosmakelijk verbonden als dag en nacht. Jang is het lichte deel en Jin het donkere deze bewegen constant in elkaar over en door de kleine cirkel die ze beide van elkaar in zich dragen liggen zij in elkaar besloten. Voor een goede gezondheid moet het evenwicht in balans blijven.

Voorbeelden van Jin & Jang:

Jin: Binnen, winter, rustig, vrouwelijk, nacht, koud, beschouwend, lethargisch.
Jang: Buiten, zomer, luid, mannelijk, dag, warm, helder, energiek.

Qi manifesteert zich in het universum in 5 elementen; vuur, aarde, metaal, water en hout. Als onderdeel van het universum is het lichaam en de geest hier ook aan onderhevig. Elk element staat in het lichaam in verbinding met verschillende organen, emoties, smaken, etc.
Maar uiteraard komen de elementen ook in de natuur terug bijvoorbeeld:
Vuur=>zomer, warmte.                           
Aarde=>oogst/nazomer, vocht.
Metaal=>herfst, droogte.
Water=>winter, koude.
Hout=>lente, wind.

De organen met de daar bijbehorende meridianen wordt beïnvloed door de krachten van een van de vijf elementen. Onbalans in de krachten van een element wordt zichtbaar als symptoom in de organen die daarbij horen. Op basis van de vijf elementen theorie kan de fysieke en emotionele reacties van een cliënt op externe factoren duiden en een diagnose worden vastgesteld.

Bij twijfel wordt er altijd geadviseerd om contact op te nemen met een huisarts over medische problemen.